ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නිවේවා යුධ ගිනි

නිවේවා යුධ ගිනි

අනුරාධා ගුණසේකර - හොරණ
2023-November

ඇවිලෙන්නෙ හීන අළු දූලී හා මුසු වී
හිනැහෙන්නෙ කොහොමද මල් යාය පර වී
පියඹන්නේ සුරඟනන් හුස්ම මැද සිර වී
දිනන්නේ කවුරුන්ද නෙත් කඳුළු බර වී

ප්‍රේමයක් හිත කොනක තිබුණ නම් ගෑවි
මේ තරම් මල් කැකුළු මියැදේ ද අළු වී
වෛරයෙන් ක්‍රෝධයෙන් මුළු ලොවම රතු වී
සාමයේ දෙවිදුවත් අද කොහෙද සැඟ වී

හිත් පුරා ඇවිලෙනා වෛරයන් නිවෙන්න
ආදරය වපුරා මල් කැකුළු පිපෙන්න
දැන්වත් පැතිරෙනා යුධ ගින්න නිවෙන්න
හිත් පුරා ආදරය අරන් වැසි වසින්න