ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

නත්තල් යාඥාව

නත්තල් යාඥාව

මහාචාර්ය ප්‍රනීත් අබේසුන්දර
2021-December

ගේ ළඟ විරුදුකරුවා ගයයි,
‘හිඟන්නන්ට කොයින් ද උණු බත්’
අතට ගත් බත් පත බුදින්නට හිත නො දෙයි
කුඩා කල කියැවූ චාල්ස් ඩිකන්ස්ගේ
නත්තල් ගීතය පොත…
‘සයිලන්ට් නයිට්’, හෝලි නයිට්’ ගීතිකා ඇසෙයි
බොදුනු අපට කිතුණු මිතුරන්ගෙන්
නත්තල් බත්, බ්රූදර්, යූල්ලොග්
රසකැවිලි ලැබෙයි
නත්තල් සීයා හරිත වර්ණ ලෝගුව හැර
ලේ පාට පොරව ගත්තේ ඇයි?
තෑගි බෝග දයාවේ ප්‍රීතිය යි
සීනු හඬ පල්ලියේ භක්තිය පතුරයි
දිළිඳුකම ලොව පෙළන,
සාමය සහජීවනය වනසන, හිංසා පීඩා රජයන
කෝටි ගණන් එළු බැටලු ගව කුකුලු ඌරන්
ලිප මතට එන, කම්සුවෙන් මත් ව කා බී නටන
දහමක් නො වේ, දෙසුවේ ජේසුන්
දෙවිඳු ප්‍රේමය හලාහල විෂෙන් අනා
යක්ෂයාගේ යාගය සාදයක් විණ
පාපයේ සාපය රාගයේ පාශය මඬින
විකසිත වේ ද කවදා හදපියුම
පබසර ආලෝකයෙනා
නව ලොවක නව හිරු රැස් පතිත වෙයි එදින.