ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

දුකෙහි පැහැය

දුකෙහි පැහැය

ලලිත් ද සිල්වා - නුගේගොඩ
2023-June

වයින් වලින් පෙඟි හදවතට
මගෙ කවි හුස්ම හිරකොට
පෙන්වමි කඩදාසියට වක්කොට
කාසියට ගන්නට ඔබහට

පෙන්නමි හද දෙපළු කර
වෙළුම් පටි බැඳි ඇතුල
ඇඟිල්ලෙන් නොම ඇන
නොපාරනු මැන

දුකෙහි පැහැය
පළල ගැඹුර
හදවත් සෙක්කුවේ දමා
ඇඹරූවත් මෙතෙක් මා
තැම්බූ රාබු අලයක් මෙන්
හදවත ඇත අහක බලා

2/5/2023