ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

තටු නැතිවට මේ නිලඹර අපට හැකිය පියාඹන්න!

තටු නැතිවට මේ නිලඹර අපට හැකිය පියාඹන්න!

දිල්රුක්ෂි ගුණතිලක
2023-January

කරදර කරදර හිසමත නැත නිවනක් ලඟ පෙනෙන්න
ජරමර මැද බර කරත්ත අඩුවක් නම් නැහැ දකින්න
සුරපුර ලෙස දුටු ලෝකය යම පුරයක් වෙලා මෙන්න
උරෙනුර එල්ලී නැගිටිමු එපා දුකින් කල් ගෙවන්න

දස දුක් නව නින්දාවන් මිනිසුන්ටම බව හිතන්න
වස කුප්පිය ඉවත දමා හිත සනසන බෙහෙත් ගන්න
හිස මත වැවෙනා අකුලට වතුර පොහොර නොදා ඉන්න
ඉස ඉස පැන් පිරිත් නිතර වස් කවියට තිත තියන්න

වයසට හම රැළි වැටුනට එපා එයින් සසල වන්න
සබයට බට නලුවන් ලෙස තුරුණු චරිත රඟපාන්න
කැලලට කලු පැල්ලමකට එපා ඔය තරම් තැවෙන්න
කරුමෙට ඉඩදී පැරදී දුක් කවි ලියමින් හඬන්න

ආවොත් කලු වළාකුලක් හෙට ඉර එන බව සිතන්න
නාවොත් සුබ ආරංචිය ඒ හොඳකටයැයි කියන්න
වැටුනොත් එක පාරක් ඔබ නැගිටින්නට දිරිය ගන්න
ඇතොත් සතුට ලෝබ නැතිව අනිත් අයට බෙදා දෙන්න

කටු අකුලෙත් මල් පිපුනා මතක ඇතිව හැඩ බලන්න
අටු කොටු පුරවා ගන්නට වෙහෙස වෙලා වැඩ කරන්න
ඉටු කොට නිසි ලෙස යුතුකම් ජීවිතයද රස විඳින්න
තටු නැතිවට මේ නිලඹර අපට හැකිය පියාඹන්න!