ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

උන් කොමිස් නොගනිති

උන් කොමිස් නොගනිති

සුනිල් ලීලානන්ද පෙරේරා - රත්නපුර
2023-July

සොයා කසල බුදිනා “මැති”සදානෝ
කොවුල් බිජු රකින මහ බෝසතානෝ
බදා නොව බෙදා බුදිනා සිටානෝ
චිරං ජයතු හිත හොද කාකයානෝ

අගලක කානු පල්ලක දුටුවොත් පෙඳයක්
වටවේ සැවොම, දියවන්නා වැනි සබයක්
අදහස් පවසනාමුත් නෑ ගුටි කෙලියක්
කපුටන්ගේ ලොවම ලිච්චවි රජ දහනක්

කුකුලන්, ගේකුරුල්ලන් මග පෙම් කරති
ලැජ්ජා බයක් නෑ රති යහනට වඩිති
කළු ඇදි කාකයන් නිති ගුන දම් රකිති
රහසේ මිසක එලියේ නොම පෙම් කරති

මද්දහනේ තුරු වැටියක් සොයාගෙන
උකුනන් බලයි, කපුටිය ලග තියාගෙන
හදහන් බලා නොව සසරේ පතාඑන
කපුටා පවුල්කයි එක හිත් හදාගෙන

මිනිසුන් වගේ නෑ තනියම බුදින්නේ
අහරක් දුටු සැනින් කාටත් කියන්නේ
තුඩගට ලැබෙන කොයි දේටත් කොටන්නේ
උන්ගේ කුනට නෑ ඇහැ ඇර බලන්නේ

වඩු කුරුල්ලො සාදති සුන්දර මැදුරු
කපුටා හදයි පැල් කොටයක් ලී පතුරු
පරපුටු බිජු රකින්නත් තව ඉඩ ඉතුරු
සුන්දර කපුටු කූඩුව නොකඩන් මිතුරු

නෑ පැං පොකුනු මහ ගංගා සොයන්නේ
මිදුලක වතුර වලකය දිය නාන්නේ
ඉච්චා බහට උන් නෑ කට අරින්නෙ
තුඩේ කේජු නෑ නරියට පුදන්නේ