ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අලුත් වෙනසක්‌ දකිමු

අලුත් වෙනසක්‌ දකිමු

ශ්‍රියානි උඩගංගොඩ - මහනුවර
2022-December

එකම ඉර එකම හද රැදී එක අහස මත
එක ලෙසින් එලිය දෙයි කිසිදු වෙනසකුත් නැත
බෙදා මායිම්කෙරූ එකම මිහි තලය මත
හිදින අප බෙදී ඇත දරා ගෙන විචිද මත…….
කුසගින්න දුක සතුට ආදරේ වෙනසක්ද
දකින අසනා අයුරු තුල එක ම සතුටක්ද
එකම වදනක් මුවට ලොවට එය පැනයක් ද
එකම මිහි මඩල මත නොහැකි දිවි ගමනක්ද
වෙනස් පැහැයක් නොමැති ලේ පිරුණු හදවතේ
එකා මෙන් හිතන්න ට පැතුම් පතමුද හිතේ
බෙදී වෙන් වූ පලුදු හැර දමා ජිවිතේ
එකම අහසක් විලස පොලව හදමුද පුතේ