ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මෙහෙව් රටේ

මෙහෙව් රටේ

දීප්ත ප්‍රනාන්දු - ඉතාලිය
2024-May

නිර්දය ලෙසින් රැවටෙන මිණිසුන් හන්දා

හර්දය දවයි රට ඇත විපතට කැන්දා

කර්මය නොදත් නිකමෙක් බුදු යැයි ඇන්දා

ධර්මය නොදත් මී ගොන් ඌටත් වැන්දා

කොරෝනා වලට බී ධම්මික පැණිය

කියානා අගෙයි මැති ඔවදන් දුනිය

පුරෝනා පිරිත් පැන් කළ ගෙඩි ගැනිය

දමානා ගඟේ දියුණුව පෑ වැනිය

බියවී කැළණිපුර මහ හඬ දමාගෙන

මතුවී නාගරජු පොළොවත් පලාගෙන

කොටුවී බෝතලේ දරණය ගසාගෙන

නතුවී මුසාවට සත්‍යය මරාගෙන

බැන්දුව ගලෙන් ලොව හැම විශ්මය ගන්නා

කැන්දුව මෙතින් අවුකන හිමි වැඩ උන්නා

ඇන්දුව සිවුර දොස්තරයැයි හෙළු පෙන්නා

ගැන්නුවෙ කෝප හිස් නිසි අගයක් දන්නා

තිදොස් කිපී මම රාවණ රජුයි කියා

එකිස් නැති එකෙක් සුදු අසු පිටට ගියා

වෙසෙස් දනා කුතුහලයක අරුම තියා

නොගොස් දමති කුදලන් අංගොඩට එයා

රැවටී අප්පච්චිලා හට නැහැ අවසාන

නොවැටී උගල්වල යෑමක් නොමපේන

දැවටී සිටන මිත අඳුරෙහි දුකගේන

නොවටී මිනිස්කම ලැබ එය ගරහාන