ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මහනුවර සිරියාව

මහනුවර සිරියාව

මාවැලි කුමාරී කුලතුංග - මහනුවර
2024-January

සංවර්ධනය කියමින් මහ හඬ නැගුවා
මගෙ මහනුවර තිබු හැඩයත් නැති කෙරුවා
මහ උන් පැමිණ සැලසුම් ගැන බණ දෙසුවා
ගුඩ් ශෙඩ් බස් පොලත් අසරණ වී ඇතුවා

වාහන තද බදය දින දින වැඩි වෙනවා
පිළියම් සොයන්නට හැකි සමතෙක් නැතුවා
යන්නට යතුරු පැදියන් හට “වම” ඇතුවා
උන්ටම දෙවෙනි නෑ ත්‍රී වීලර් කටුවා

වරදක් දුටුව මුත් නොදුටුව ලෙස ඉන්න
ට්‍රැපික් මහත්තුරු දන්නව ඉවසන්න
ප්‍රභු රථ නලා පිඹගෙන එනවිට ඔන්න
ඉඩ දුන්නැතිවුනොත් උන් සැර බලපන්න

මැතිවරණයක් ලඟඑනවිට දැනගන්න
ලොක්කන් ඒවි අපෙ දුක සැප විමසන්න
නුවරම සුරපුරක් කරමියි පවසන්න
මෙතුවක් දුන් පොරොන්දුම ආයෙත් දෙන්න

නඟරය මග දෙපස සිටවූ තුරු ගොන්න
නැලවෙයි තාලයට මද නල විඳිමින්න
යන්තම් හොඳ දෙයක් කෙරුවැයි සැනසෙන්න
ගත්තත් කොමිස් අවුලක් නෑ පිං දෙන්න

Photo; Pius Martin

25.12.2023