ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සමුගත් කිවිපති ලයනල් ගුණසිරි

සමුගත් කිවිපති ලයනල් ගුණසිරි

රාජ්‍ය කලාභුශන, කිවිපති සාසනකීර්ති-දේශාභිමානී ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2023-January

හසරැල් පිරුණු මුවගෙහි රස වැයේ ය
කවිමල් සුවඳ නල රැළි හැර නොයේ ය
තුරුවැල් පවා පිනි කඳුලැළි දියේ ය
ලයනල් ගුණසිරිත් සමුගෙන ගියේ ය
—-
පියඹා යොවුන් සමනලයකු සේ පෙරට
කරබා නොසිට විත් කවි මුළුවල මුලට
අරඹා ගඟක් ගැලු ලෙද කවි කිවූ පෙලට
ප්‍රතිබා පිරුණු කවියෙකි නැති වුනෙ රටට
—-
පෙනුමෙන් කුඩා මිනිසෙකි තරමක් කෙසඟ
හැගුමෙන් සොඳුරු හදවත මැදුරකි සුරඟ
දැකුමෙන් ගති වෙතත් විහිදීයන අනඟ
පණමෙන් සුගුණ රැකි මිනිසෙකි සිටි අගන

රජමැති ඇමති ජනපති කා ළඟ වුවද
මිහිරැති කවි කිවූ කවියෙකි සිටි සුහද
ධනපති කමෙන් අඩුමුත් නොවැටුණු නිබඳ
කිවිපති නමට අබිමානෙකි ඔබ හෙටද
—-
නෙක කවි සමුළු වල කුකවියො ඇති කලෙක
සික පද ලෙසින් කවි ගුණ සැලකුව වරෙක
අක ලට බැසැ ගියත් පසු සෑත්තෑ වසෙක
එක මඟකය ගියේ අපි කවි පරපුරක

සිවු පදයක් පවා කීමට බැරි සැනින
මවු බිම සමහරුන් කවි පුටුවල සිටින
හවු හරනයක් නැතිවම පහළට වැටුන
ගවු රව ලැබියුතු කවියෙකි ඔබ වටින

සසරින් උරුම වුණු හැකියාවෙන් එකසේ
අඳුරින් දිලුණු ඉරබටු තරුවකි අහසේ
කතරින් නොලැබුණත් දිවිතුරු දිය පහසේ
අතරින් පතර ඇත දුක් කවි කිවූ රහසේ

මුතුවැල් ලෙස හෙටත් කවිමල් පිබිදේවා
පැතූ සැම නොලැබුණිද ඉරණම විසදේවා
සතු සැම දෙයම අත් හැරදා සැතපේවා
මතු මෙත් බුදුන් දා නිවනට පැමිණේවා