ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

යම රජුටත් පගා…!

යම රජුටත් පගා…!

දක්ෂිණී සාවිත්‍රි ප්‍රනාන්දු ද සිල්වා - දෙහිවල
2023-December

විහාරයක වූ යම රජ
පිලිමයකී…
දිහා ඒක, බැලු විට මා
දුටු දෙයකී…
මහා කාසි තොගයක් විසි
කළ සෙයකී…
වහා ගත් සෙයාරුව
දුන්නේ බියකී…

මෙමඟින් සැමට පැවසෙන
පැහැදිලි කරුණ…
කිමදැයි අසමි ඔබගෙන්,
වැඩිහිටි,තරුණ…
එම දේ පෙනෙනවා පොත
මත ඒ ඇරුණ…
නොමනා වැඩකි, නැති
කරවන අපෙ වරුණ…

දීමට පගා පුරුදුව
ඇති නිසාමද…
යෑමට කලිං නිරයට ,
එය සිතාමද…
කෑමට ලැබෙන වද අඩු
කර ගැනීමද…
දෑමට පඬුරු, සිතුවේ,
‘පව්පොතේ’ මැද…

ඕව මෙහෙදි වැඩ
කෙරුවට නිරයෙදි නම්…
කෑව සමයි ඉල්ලං
වස, සිතනෙමි මම් …
පෑව උජාරුව නැතිවෙයි
ලැබ දඬුවම් …
ඒව සිතට ගෙන පුරනුව
හොඳ මනුදම්…