ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

මං ඔබව ඇන්දා

මං ඔබව ඇන්දා

ඩිල්හාන් ෆොන්සේකා - ඔස්ට්‍රේලියාව
2023-May

උසාවිය ඇඳ සුදු කොලය මැද
වටේටම කළු කෝට් ඇන්දා
කෙළවරක් ඔබෙ රුවට වෙන් කර
කඩවසම් බව ඊට දුන්නා

ලැබුන හන්දා දික්කසාදය
සහතිකය ඔබෙ අතක ඇන්දා
දන්න හින්දා සතුටු වන වග
හිනාවක් ඔබෙ මුව පැළැන්දා

දින්න හින්දා ඈ ඔබේ හිත
ඇයව ඔබ අසලින්ම ඇන්දා
අහිමි හන්දා අදින් පසු මට
කෙළවරක තනි මාව ඇන්දා

බැරිම හන්දා වාවන්නට
හදවතක දුක ඇහෙන් පැන්නා
අඬ අඬා මඟ යන්නෙ කොහොමද
දෑස තෙමනට වැස්ස ඇන්දා

උසාවිය අඩි පොළවෙ ගහ ගහ
අනාචාරිය මමය කිව්වා
ඒක හින්දම කවුද මිනිහෙක්
කුඩය මට ඉහළනවා ඇන්දා