ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

බේරේ වැව් වරුණ

බේරේ වැව් වරුණ

ආරියරත්න ජයසිංහ - මහරගම
2023-June

කොළඹ සේදිලා කුණු දිය ගලනා
කාණු පුරා එන රොන් මඩ රඳනා
කපුටු වසුරු මුසුවී ගඳ ගසනා
බේරේ වැව් කොමලිය බල සොබනා

කොල පාටින් කොල දිය රැළි නැගෙනා
කරදිය එක්වී ලුණු රස දැනෙනා
ගංගාරාමය එපිටින් පෙනෙනා
බේරේ වැව් කොමලිය බල සොබනා

අහස උසට මහ මන්දිර නැගිලා
විදුලි බුබුලු එළි සුවහස් දිලෙනා
වලා රොදින් හඳ පලුවද එබෙනා
සඳ දිය ගලලා කුණු දිය මැකෙනා

කෑ කොස්සන් දෙන රිය පෙළ අතරේ
පිස්සන් දුව පැන යන හඬ පැතිරේ
රිදී පහන් වැට බබළන ලෙසිනේ
සඳ දිය මුසුවී වැව් දිය දිලිසේ