ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ජීවන මෙහෙවර

ජීවන මෙහෙවර

විදුහල්පති සෝමබන්ධු කොඩිකාර
2021-June

වසන්තය අවසන්‍ ය,
ගිම්හානය ද ගොසිනි.
එළඹ ඇත්තේ නොදැන,
ශීත සෘතුවයි අදුරු.

ගයන්නට සිතා සිටි,
ගීය තව ගැයුවෙ නැත.

සුසර කරණා ලෙසින්,
වීනාවෙ තත් සොදින්,
බොහෝ කල් ගෙවී ඇත.

වහා ගයනුය ගීය.
හඩ දුබල වන්න පෙර,
අසන්නන් සවන් යුග,
බිහිරි වනු පෙරාතුව.

LIFE’S MISSION – Somabandhu Kodikara

The spring is over,
Summer too is gone.
‘Tis the winter,
Dark, cold, dreary.

The song,
Is yet unsung.

Waste not time,
Tightening,
Loosening,
Stretching,
The strings of the instrument

It’s time to sing the song.
While the voice is still not weak
And the listeners not yet deaf.