ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

උමතු ලොව

උමතු ලොව

ලියෝමි චාමිකා
2023-November

වෙලා මගේ හිත
ආදරබර හැඟුම් මත
පියවි සිහියෙන් ඔබ්බට
පිය මැන්නා මං
වලාකුළු මත

ඉර රවා ඔරවලා
හඳත් කළුවර වෙලා
තරු කැටත් ඔච්චම් කළා

වලාකුළුවල සැහැල්ලුව
තිබුණා මගෙ පුංචි තටුවල
මටත් නොදැනිම පියාපත්ටික
මටම සමුදී ගිහින් වෙනතක

මතකයට මගෙ අඟුල් වැටිලා
පාරෙ ඔබ මොබ ඇවිද ගිය මගෙ
හිරි ඔතප් දෙක බිදී තිබුණා
උමතු ලෝකෙට මමත් වැටිලා
මට උරුම මගේ ලොව
මාව තනිකර ගිහින් තිබුණා