ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආදරය…

ආදරය…

වෛද්‍ය පද්මලාල් පතිරගේ - නුගේගොඩ
2022-March

ගලා හැලෙන දිය වැල් අත⁣රේ පෙරට ඇදෙන්නේ ආදරයයි
පාව ඇදෙන මදනල අත⁣රේ
කොඳුරන්නේ ඒ ආදරයයි
කඩා වැටෙන කඳුලැල් අතරේ
සිනා නඟන්නේ ආදරයයි
මිහිර මවන්නේ පැතුම් සදන්නේ
සිහිනෙක රැඳෙනා ආදරයයි .

වෙරළත රැල්ලක ඉකි බිඳ හඬනා
නාදය වන්නේ ආදරයයි
තුරුලිය නැළවී සැලෙනා පවනේ
ගයනා ගීතය ආදරයයි
තරු මල් හිනැහී සිත්මල් පිබිදී
හද සනසවනා ආදරයයි
සඳ රැල්ලක සොමි ගුණ හද කැටි වී
සිහින මවන්නේ ආදරයයි .

තුසර බිංදු සේ හිමිදිරි උදයේ
පිවිතුරු වන්නේ ආදරයයි
මියුරු සිංදු සේ සියොතුන් ගයනා
කන්කළු රාවය ආදරයයි
සොඳුරු ලන්දු නෙත් කැල්මෙන් පිබිදී හදවත සැලෙනා ආදරයයි
කඳුළු බිංදු ගෙනදී හැමදාමත්
සිත රිඳවන්නේ ආදරයයි .