ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

Tech වහල්ලු…

Tech වහල්ලු…

වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනි - ලන්ඩනය
2021-December

‘ටෙක්’ වහලුන් වී

කතාව හිර වී

මනු ගති යට වී

මග යන එනවා

මමත්වෙ ඇතුලේ

පපු පිරි ඉසි ලේ

කැකෑරි රිසි සේ

සිත් වනසනවා

මිතු දම් අයාලේ

යහ ගුණ වියෝලේ

මිතු මියෙන ඇසිල්ලේ

හිත් අමතනවා

මතකය පරවී

හීනෙක ගුලිවී

කාලය වියැකී

අපි මිය යනවා