ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

Pick me ද Uber අප

Pick me ද Uber අප

ලලිත් ද සිල්වා - නුගේගොඩ
2023-October

නාස් පුඩු කිතිකවන
රස බොජුන් සුවඳ සැර
බඩගින්න සිඳ දමයි
හිත ඇතුලෙ කඳුළු ගඟ ….

කෑම වල සුවඳ මිස
ඒවාට අකැප අප
ජීවිතය ගැට ගසන
Pick me ද Uber අප

බැරිස්ටා ජාවා Lounge
Coffee Shop පසු කරන්
තාප්පයෙ බෙල් ගසා
හාමුලා අඬගසන්
ප්‍රමාදෙට වැඩි බැනුම්
වියළි කඳුලින් තෙමන්
හිස් අතින් ගෙදර එමි
පොඩි එවුන් ඇත බලන්

13.09.2023