ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

.Come බස් …..

.Come බස් …..

asiri wijesekara
කලාපති ජනාර්ද ආසිරි විජේසේකර - කේම්බ්‍රිජ්
2023-June

ඉක්මන් කරලා නගින්න
නැගලා ඉදිරියට යන්න
තුකකට පේලියට ඉන්න
මාරු සල්ලි අතට ගන්න

බෑග් කරෙන් අතට ගන්න
තෙරපෙයි නම්
බැහැලා යන්න
මනරම් ගි කන් පැලෙන්න
එහෙම ඇත්තෙ කොයි කියන්න

පුවරුවෙි වැටෙනා වෙිලාව
වෙත එන එකමයි කලාව
මගියාට සලකන දයාව
කොන්දොස්තර නැති නළාව

රෝද පුටුවෙි වුවත් යන්න පුළුවන් වු බස් තිබෙිද?
රියදුරු බැස මගියන් හට සලකන්නේ වෙන කොහෙද?
රියදුරු හට ස්තුතියි කරනා මඟියන් සිටිද?
ආදි කාලේ අපෙ පුරුදු දුටුවේ සිහිනෙන් නොවෙිද?