ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සිත්ගත් ජනකවි

Category: ජන කවි

සිත්ගත් ජනකවි

ජනකවියා
ජනකවියා
කලාපය: 2021-May

කතරගමට ගිය දා එතන වාඩියේ
නිතර දෙමළු ඇවිදිති සතර වීදියේ
සතර වැටට මුතු අමුණාපු හවඩියේ
මතක නැතුව අත වැදුණා දෙමළ ලියේ

ජනකවි මිහිර

ජන කවියා
ජන කවියා
කලාපය: 2021-April

ලිඳේ ගැඹුර දන්නේ කුඩමස්සාය
මලේ සුවඳ දන්නේ මී මැස්සාය
කැලේ පළල දන්නේ අලි වස්සාය
ළඳේ ඔහොම නොබලන් මම පිස්සාය

ජන කවි මිහිර

ජනකවියා
ජනකවියා
කලාපය: 2021-March

සරුවත් කෙතේ බිජු වපුලේ පැල වෙන්ට
මැරුවත් බැරිය දුටු දෙය නොකියා ඉන්ට
බොරුවක් නොවේ මට ජාතියෙ කඹුරන්ට
වරුවක් පොරේ තණ දෙක හරවා ගන්ට

එක්තරා හාමුදුරු නමක් දානය පිණිස ප්‍රමාද වී වැඩි සේක.
තණ හේනක් මැදින් යා යුතුව තිබු නිසා දෙපැත්තෙන් වැටි ඇති තණ කරල් නොපෑගෙන්නටඒවා දෙපැත්තට කරමින් වැඩියහ.
එය ජන කවියෙක දුටු ආකාරයයි ඒ.