ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

2024 නව වසරට සුබාසිරී!

2024 නව වසරට සුබාසිරී!

රාජකීය පණ්ඩිත පනාමුරේ තපස්සී හිමි - ලන්ඩනය
2024-January

මෙතෙක් යැයි කිව නොහැකි තරමට ගෙවී ගිය වසරම පුරා
බොහෝ කරදර රෝග පීඩා සමඟ විසුවත් දුක අරා
උදාවන මේ අලුත් වසරේ සියලු ඒ බාධක වරා
සිතේ ඇති සුබ පැතුම් ඉටුකර යමු සැවොම ජය ටැඹ කරා

කිසිම කෙනෙකුට දරා ගත හැකි නොවන දුක් පීඩා නොවේවා
එකෙකු නැතිකර තමා වැජඹෙන කුරිරු සිතුවිලි ඇති නොවේවා
ලැබුණු මිනිසත් බවට අවමන් වන ලෙසට ජීවත් නොවේවා
සොබා දහමෙන් පවා කිසිවෙකු වෙතට බාධක ඇති නොවේවා

අපල බාධක දුරැර සැමගෙම උතුම් අරමුණු සපල වේවා
දුබල වී ඇති සියලු ජීවිත සැමගෙ පිහිටෙන් ප්‍රබල වේවා
විපුල පූරිත ගුණැති තෙදබල සියලු දෙවි රැකවරණ වේවා
අමිල දායක තුණුරුවන් ගුණ බලෙන් සැමටම සැපත වේවා!