ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

🌷සප්නය🌷

🌷සප්නය🌷

කාංචනා කුමුදුනි - කොබවක
2023-April

රාත්‍රීය මෙතරම් නිසල කරමින් සඳ එළිය
පීදෙන කඩුපුල් මතට වැටෙනා හිම කෙලිය
හීනෙක පැටලී හදම සනසන පෙම් වලිය
තාලෙට නැලවුනා සුව විදි සැන කෙලිය

රඟමින් රැයට නටනා විට මල් කුමරි
හදමින් පොකුරු තරු වියනක් වෙයි ඔමරි
විසිරෙන දුහුල් සළු ගයමින් කවි වැතිරි
එළිවෙන තුරුම සිත දිව්වේ පෙම පැතිරි

පිපි වනමල් සුවඳින් සිත අවදි වෙලා
ගත මොනවද කියවන බව හැඟුනි මුලා
සිහිනෙක පැටළුන හදවත රිදුම් වෙළා
කදුළක් වැටුනි තනි යහනෙ සුසුම් එලා