ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

❤️දැන් දැන්ම ඒවි…

❤️දැන් දැන්ම ඒවි…

වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනි - ලන්ඩනය
2024-February

මලක මෙලෙක විඳින්න, පහස දැනෙන හිතකට මුමුණන්න දවසක් ඒවී

පවන් රැල් සිරි සිරියෙ කිලිපොලා කොඳුරන්න, හිතින් විඳ ඉපිලෙන්න, කාලයක් ඒවී

හීන වල ඇහැරෙන්න, තනියම හිනා වෙන්න,

ඔහේ එහෙ මෙහෙ යන්න, නිමේෂය ඒවී

කඳුළු පන්නා දමන, හද කුටිය හීනියට ශෘංගාරෙ සතපවන, කුමාරයා දැන් දැන්ම ඒවී

(Walking down the memory lane 24 yrs ago … having the same feeling to commemorate our 24th wedding anniversary on 4th Feb!❤️❤️)