ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ළබැඳිකම

ළබැඳිකම

පියුමි ජයකලණි වික්‍රම ආරච්චි - ලන්ඩනය
2024-May

බොහෝ වටිනා මැණික් ඇත්තේ
ඟං දියේ පතුලටම වන්නයි
සක් පබළු මුතු සැඟව ඇත්තේ
මුහුදු පතුලේ යටට වන්නයි

රාජ ගජ මුතු රැඳී ඇත්තේ
ඇත් රජුගෙ දළ තුළට වන්නයි
ලොවට එළි දෙන ලහිරු ඇත්තේ
අහස් තලයේ ගැබට වන්නයි

හිතැති මිනිසුන් රැඳී ඉන්නේ
හිතේ නොව හිත් යටට වන්නයි
සිත් රිදුම් සිදු වුණත් වන්නේ
සිතට නොව සිත් බිත්ති මතටයි

හිරුගෙ එළියෙන් හිනා වෙන්නේ
සඳයිත් තරු කැට දහස් ගණනයි
ළබැඳි සිත් මත සුවඳ වන්නේ
ළබැඳිකම ම යි… ළබැදිකම ම යි

Photo credit ; Dương Nhân