ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හොවා දෙනු

හොවා දෙනු

සපුමල් බන්ඩාර - ලන්ඩනය
2022-January

හොවාදෙනු පරහට
තමා සම්මතයේ පිහිටාසිට
දැන් ඕවායෙන් වැඩක්නැත
කවුරැ මේවා ඉගනගනු ඇත

ඇදල ගත්ත දමල ගැහුව
මලක් පිපුන මල පරවුන
පහලින් පහලට ඇදී යනවිට
පිපීඑන මල් පරවෙලා ඇත

කියන්නා කෙසේ කීවද
අසන්නා සිහිබුද්ධියෙන් ඇසිය යුතුමද
සිතා නොසිතා බෙදාලන විට
පට්ටපල් වුවද බොරැ නොවනු ඇත

ගින්නක් නැතිව දුමක් නගීද
ඇවිලෙන ගින්නට පිදුරැ දාමුද
සියල්ල තොරතුරැයයි සිතාගෙන
පොතකින් මුහුනු වසාගෙන ඇත