ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හොරු, කවි හොරු සහ විපරීත නිරුවත

හොරු, කවි හොරු සහ විපරීත නිරුවත

වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනි - ලන්ඩනය
2023-November

කොඩිවින හොරරැළ තව වැජඹේවි සොඳිම්

ඉදින්, කවි හොරු නොකරයිද පද හොරකම්

සාහිත ගං පතුල මමුහුදටම සේදෙනු දුටිම්

එහෙව් රටේ කලාවට කිරි ඉතිරේවිද නැවුම්

ඉහ සිට පතුලට තක්කඩි රඟ දේවී

තැන තැන අමනුන් ඉහඳව නලියාවී

දසඅත දුගඳවූ මිනි-සුන් ඉතිරී යාවී

දිව රෑ ලොකු පොඩි අපායෙ වැලලේවී

දෙවියනි ඔබ කොහිද? ඔබ, මිහි හැරදාද?

මාපියනි ඔබ කොහිද? දරුදුක නොදැනේද?

ගුරුවරුනි ඔබ කොහිද? පාසල් හිස් වීද?

මිනිසුනි ඔබ කොහිද? විපරිත නොවී ඉපදෙම්ද?

Shani – 02/10/23