ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හෙල්මැලී

හෙල්මැලී

පියුමි ජයකලණි වික්‍රම ආරච්චි - ලන්ඩනය
2023-October

නිවන්නට කුසගින්න පස් කඳක් තැලි තැලී
අකල් වැස්සට හසු ව තෙමාගෙන සළු පිළී
හැරදමා සෝ තැවුල් දරාගෙන බිය විලී
බිහිවුණා නිල්ල දිලි සොඳුරුතම හෙල්මැලී