ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හෙද දින උපහාර,

හෙද දින උපහාර,

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ - බැසිල්ඩන් එංගලන්තය
2022-June

කඳුළක දුක දරා මුවගට සිනහ ගෙන

අවපස සඳට පිටුපා හිඳ එළිය මෙන

කවරෙකු ඇතිද රිදුමක් ළඟ සිතට වෙන

හෙදියක මිසක පවසට දිය දෝත දෙන

පරම ලාබ මදි විය ලෙඩ ඇඳට වැටී

අරුම පුදුම ලෙස හෙද සුව බෙදුව හැටී

වරුණ කියා ගන්නට බැරි තරම් වටී

කියන ලෙඩුන් අපමණ රෝහලක සිටී

බෙදාගන්න හැකිනම් තම කරුණාව

හිනාවෙන්න හැකිනම් බිඳ කම්පාව

නෙලාගන්න මෝරනු පෙර සංකාව

වෙලාගන්න හෙදියක වී නොපමාව

අවසානයක් නොපෙනෙන ආදරේ ඉම

උපකාරයක් අවැසිම තැන රැගෙන පෙම

වෙන කාරියක් නෑ හෙදකම සමඟ සම

උපහාරයක් වෙයි නයිටිංගේල් නම