ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හුදකලාව

හුදකලාව

උදයංග අමරසේකර - ප්‍රංශය
2023-October

හුදකලායෙමි
මම මගෙ කවි
ඔප දමමින් සිටිමි
දවස දිගු ය

මහා ජපාන කවි
කියෝෂි තකහමා
(Kiyoshi Takahama, 1874-1959)

අනුවාදය :
උදයංග අමරසේකර
ප්‍රංශය