ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හීනයක් තිබුනා…

හීනයක් තිබුනා…

සඳමාලි රොද්‍රිගෝ - ඇමෙරිකාව
2022-September

අතැගිලි බැදී නොතිබුනු

හිතෙන් පමණක් අපි අපේ උනු

එකම හීනෙන් රැයක් එලිවුනු

ලස්සනම ලස්සන හීනයක් තිබුනා…

ඔබේ ඇතැගිලි රස්නෙ තැවරුනු

පපුතුරේ ගිනි වැලක දැවටුනු

අනන්තෙක මල් හීන තැවරුනු

ලස්සනම ලස්සන හීනයක් තිබුනා…

ඇහැරිලා ඇස් නැවත පියවුනු

එකම හීනෙම හිතින් මියැදුනු

ඇහැරි ඇහැරී මගෙන් ගිලිහුනු

ලස්සනම ලස්සන හීනයක් තිබුනා…

හැබෑ ලෝකේ නුඹ ඇගේ වුනු

මම කොහේවත් වෙනකෙනෙක් වුනු

අසුරු සැනයක අපි අපේ වුනු

හරිම ලස්සන හීනයක් තිබුනා…

කවමදාවත් හිතලවත් නැති

කවමදාවත් විදලාවත් නැති

අහම්බෙන් මගේ හිතේ ගුලිවුනු

ලස්සනම ලස්සන හීනයක් තිබුනා…

නැවත නොදකින හීනයක් තිබුනා…♥️♥️