ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිමි අහිමි පෙම

හිමි අහිමි පෙම

චමිලිකා කුමාරසිරි
2023-April

හදට දැනෙන මේ අරුමැසි කැළඹීල්ල
නුඹට කොහොම පවසන්නද නිකලැල්ව
බැදුණු තැන් වලින් නැගෙනා රිදවිල්ල
සිදිනු හැකි වේද විදිනට සැනසිල්ල

හදේ නැගෙන සිතුවිලි නුබ තරම් වෙති
නුඹේ නමින් කව් ගී වැල් නිමක් නැති
හදේ කොනක නැගෙනා දුක් කෙතෙක් වෙති
මාගේ සිතෙත් නුඹ පතනා මිහිර ඇති

කැල්මෙන් රෑ අහස සිඹිනා පුරා සඳ
ඇල්මෙන් මිදී නුඹ ගැබ එළි නසන ලෙද
හැගුමෙන් මිහිරි මසිතම පිරි මදින නුඹ
සෙනෙහෙන් මිදී දිනකදී දුර ඇදෙනු ඇත

පැතුමක් නොමැත දෑගිලි බැඳ එක් වන්න
වරමක් නොමැත තුරුලට ගෙන සැනසෙන්න
සුසුමක් නොමැත ඔබගෙන් වෙන්වී යන්න
පියුමක් වෙලා හද සුපිපී සතපන්න