ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිඳිමි මග බලන්

හිඳිමි මග බලන්

එස් එල් සෙනෙහෙධීර - ලෙච්වර්ත්
2021-July

හිරිවැටී දෙකන් පිපිරුම් හඬ ඇසී බියෙන් තැතිගත්
මහද යුද බිමේ පිපි රතු රෝස මල අරන්
නුඹ එදා ගියා යාපාපටුන ජය අරන්
ගිනි නිවී ගියත් යුද බිම ඇවිලෙනා මහද දෙවොලට
ගෙන සිසිල යළිත් එනු මැන ආදරෙත් අරන්
මම හිඳිමි මග බලන් …

අවිදරා මගෙත් සොයුරන් තල් අරණ අරා යුද වැද
නැගුණු දුම්කඳේ සැංගී හමුවෙලා දෙනෙත්
ගොළුවදන් වලින් නොදැනීම පෙම්කළා අපිත්
ඒ වදන් සිංහලද දෙමළද දන්නෙ නෑ මමත්

කෝවිලේ පුදා දෙවියන් දල්වලා පහන් බුදුගෙයි
නෑසියෝ හිඳිති නුඹ පිළිගන්න දී දොහොත්
තාම්බුලම් තට්ටු අරන් එනවදෝ නුඹත්
පාළමට උඩින් අලිමංකඩ පායලා හඳත්