ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිත නැවතෙන තැන

හිත නැවතෙන තැන

ආචාර්ය රම්‍යා අත්තනායක - මහනුවර
2022-January

 

රෝස නටුවෙ කටු තිබුණට

වන බඹරෙක් පිටු පෑවද

කිසිමදාක රෝස මලට.

සමනලයින් මල් ගොමුවල

ලස්සන බලනව විතරද

පැණි පිරිච්ච මල් දැකලා

ඉවත බලා ගියෙ කවද්ද.

ගැටිස්සියන් ගැවසෙන තැන

කොලු ගැටයින් රෑන් පිටින්

සැරි සරන්නෙ නිකම් නොවෙයි

සිත ගිය තැන මාලිගාව.