ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හිතෙන දුක නිවෙන තුරු

හිතෙන දුක නිවෙන තුරු

රත්නා විජේසිංහ
2021-February

ආදරයක් ලබන්නට නොමැත පිං
තනිවෙලා මා
දැනෙන මට තනිකමත්
දැනෙන මට හිස් බවත්
මගෙ මුළු ජීවිතයම
ආසයි පෙරදී මෙන්
එක්වන්න
හිතෙන දුක නිවෙන තුරු
ලැබේවිද නැවත මට
මියැදෙන්නට පලමු මගෙ මෙම ආත්මයට