ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හැලෝවීන් පණිවිඩය …………

හැලෝවීන් පණිවිඩය …………

වෛද්‍ය සුමුදු ඉරසිංහ - සමර්සෙට් - එංගලන්තය
2022-November

සරත් කල අවසන
හිරිගඩු පිපෙන ශීතල
බිහිසුනු ගනඅඳුර
වෙලාගද්දී දසත
හොල්මන් සැරිසරන සේ
දැනේ මලවුන් නැගිට
පලවාහරින රිසියෙන්
කපා යක්මූහුණූ
එලිය කල වට්ටක්කා
නිවෙස් එලිපත්තේ
හඟවයි
පෙර අපර කොහිවුවද
වෙනසක් නැති වග
යටිසිත ක…..

23/10/22