ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හනිමුන්

හනිමුන්

වෛද්‍ය චතුර එම්. විමලරත්න - වැල්ලවාය
2024-July

සීතල ට පිළිස්සී
දාහයේ තෙමෙමු අපි
වැඩට යන පාන්දර
සීතලට ගෙවන්නට…..

හිරු හිමින් දැවීයං
ලෝ හිමින් කැරකියන්
අමාරුම අලාම් එක
පාන්දර වැදෙනකන්….

නෝ පේ ත් යන්න හැකි
ඒ නමුත් ඉවසන්න
තෙමුණ කමිසය තරම්
අවුස්සන ඇහැක් නෑ

ලුණුමිරිස් නාඩු බත්
රෑ දුහුල් ඇඳුම ඇඳ
උඹේ අත ගුලි කලත්
බඩ පිරෙයි තුන් වේල

අත හොඳට හෝදගෙන
කට මඳක් ඇද කරන්
මා ලැපේ හාන්සිවෙනු
අද තමයි පැණි චන්ද්‍ර

හැමදාම එහෙම ඉමු.

මහත්තය.

Photo Credit: Anthony Tran