ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හනික වරෙන් තංගමනී…

හනික වරෙන් තංගමනී…

එස්.එල්. සෙනෙහෙධීර - ලේච්වර්ත් - එංගලන්තය
2021-December

චංචල දෑස මුවා කළ තල්අතු වැට අතරින්
පින්කළ මගේ දෑස ඇයි මෙතරම් කලබලයෙන්
සිංහල සිංදුවකට සැලෙන නිතඹ දැක රහසින්
මංකළ වරද කිමද නොබලන් මා දෙස තරහින්

පෙම්බර සිතක පැතුම් බොඳ වෙන්නට නොදී ඉතින්
ගින්දර නොදී තවත් තල්වැට පැන හනික වරෙන්
ගම්දොර බලාහිඳී පිළිගන්නට තොරණ බැඳන්
සුන්දර තංගමනී එන නළලේ තිලක තියන්

චන්දන කොකුම් උලා පළඳා රන් තෝඩු සවන්
නදදෙන මෘදංග ගැටබෙර වැයෙනා තාල හඬින්
අතගෙන දෙපිය නගන පොල්රුප්පාවට ඉහළින්
පියඹන සියොතුන් ගී ගයයි ඇවිත් උතුරු දෙසින්