ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

හඬන මගෙ ආත්මය

හඬන මගෙ ආත්මය

නාලිනී ද සිල්වා
2023-November

සතියෙ බඩු එකින් එක
පැනගත්ත ට්‍රොලියක්‍
අත ගැහෙන වාරුවෙන් ඇවිදගොස්
තෝර ‍‍තොරා යයි එකින් එක

තව ටිකක් දවසකට
පණ ගැහෙන ආත්මය
බෞද්ධය කියූ බණ පදය
සිහිවෙලා තේරුවෙමි එකින් එක

ඉසිඹුවක අවසරයෙන්
අහඹුවක් වුන ගැටුම
ආත්මය විසිරුනි බිම
තැවුලකි ආත්ම ගණනකට

විසිරී බැලූ පසුපස අපුලය
විශ්මය සතුට හා බැඳී
විවර වුන මුවඟ ද ගොලුය
සෙකියුරිටි නෝනා එතැන

මම ගෙවන්නම් සල්ලි
නැගිට්ටා පර්ස් එක
අප්පච්චි What happened?
සුමිහිරිය ගීයකි ඒ හඬ

Small accident
Oh! Sorry Aunty
We will pay that damage
ඇය කඩිසරය නුඹ ලෙසම

විදුලිය විසන්ධි වී
දියවිය උණුවිය
අයිස් පෙට්ටියෙ
එදා මා දැමු හදවත

නෙතග කඳුලක සිනහවක සේයාව
කොනිති ගසමින් කියයි
මිළ කළ හැකිද?
එදා නුඹ ඉවත ලූ
මගේ ආත්මයට වන්දිය

ඔබේ හිනහවෙන හැම රෝම කූපයකම
හඬන මගෙ ආත්මය
ගෑවිලා ඇති ටික ටික
නුඹත් දන්න ඇය නොදන්න