ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සෝදු පත් බලන්නී

සෝදු පත් බලන්නී

මහාචාර්ය මනෝරි ගමගේ - හැව්ලොක් ටවුන්
2022-December

ඉස්පිල්ල කපන්නී
පාපිල්ල හදන්නී
අකුරු පද ගලපමින්
යළි යළිත් මකන්නී

ණන ළල ත් බලන්නී
වචන වෙන් කරන්නී
නිතර පිටු පෙරළමින්
හරි වැරදි සොයන්නී

රෑට නිදිවරන්නී
හිරුට පෙර නැගෙන්නී
රිදෙන හිස වෙහෙසමින්
තව යමක් සොයන්නී

තිතක් අග තියන්නී
කොමාවක් කරන්නී
තිතද හරි කොමාවද
නොදැන පසු තැවෙන්නී

සුසුම් රැළි පිඹින්නී
ඉසිඹුවක් පතන්නී
අවසනදි තිත තියා
සෙමින් පොත වසන්නී