ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සොමි සඳ

සොමි සඳ

ආචාර්ය රම්‍යා අත්තනායක - මහනුවර
2024-July

සඳුගේ පහස ලැබ…
අරුණැල්ලට පෙර…
සැගව යන සුරඹුන්ගෙ
සළුපිළි අහස්කුස විසිරී……තැනින්…..තැන…

හිරු එළියෙන්
බැබළෙන සඳු
හිරුට පිටුපා……
තරු පිරිවරා
අහස් කුස දිලෙන හැටි……
ඒ බවක් නොදත් සේ
හිරු තවම පෙර සේම
සඳවතට එළිය දේ….