ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සොඳුරු හිතවතිය

සොඳුරු හිතවතිය

නීතිඥ කල්‍යානප්‍රිය ජයසූරිය - කොලඹ 07
2021-April

ලැබුවෙමි මිතුරු දම ඔබ හා පැතු විලස
සසරේ පුරුද්දකි ඔබ මා නොසිතු ලෙස
ගිණිගත් රෝම නගරය නරඹනු පිණිස
සපැමිණි දිනය අප හමුවුනු මුල් දවස

කාලය වැලිතලාවේ දුර ගමන් ගොසින්
සිටියද එබව දැනගන්නට නැහැ හැඟුමින්
එතරම් සමීපව උන්නේ අප ඇසුරින්
සම සිත සේම සම මෙත ගැලපුණි සැබැවින්

මහා දෙරණ මෙන් ඉවසීමේ ගුණය
සිසිළස පතුරුවන පවනකි ජීවනය
මුසුවී ඇති ඔබේ සිව් බඹ විහරණය
මොනවට කියයි දහමින් ලැබු පෝෂණය

ඇසුරින් ලද සියළු නොමසුරු දෑ අගනා
සලකන්නෙමි ලෙසින් මුතුහර සේ වටිනා
කළගුණ පසක් කරමින් ලෙස බුදු වදනා
සැම කල සිහි කරමි මතකේ ඇත රඳනා

එක් තිස් තලය මැද ඇති යස මනු ලොවය
දෙව් බඹු අසඤඤත තල ඒ හට යටය
මල් දම් ගොතා නඳුනුයනේ ඔබ සිටිය
අමතක කර එන්න වඳිනට බුදු කුටිය

01.03.2021