ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සොඳුරු බියකරුබව…!

සොඳුරු බියකරුබව…!

දක්ෂිණී සාවිත්‍රි ප්‍රනාන්දු ද සිල්වා - දෙහිවල
2023-January

කඳුකර සිරිය මනරම් අවටින් පෙනෙනා…
මතුකර දෙන්නෙ සොබදම් මෑණිගෙ අගනා…
මනහර දසුන්මයි අවටම, අති සොබනා…
සිහිකරවයි තවද අවදානම සොඳිනා…

පහලින් පෙනෙන ගැඹුරක් ගැන මැන බලනා…
කුහුලින් යුතු සිතක් ඇතිකර
ගත නොහෙනා..,
එතුලින් ගෙනෙන බියකරු බව නොම දකිනා..,
ඉහළින් සිතන්නෝ, දිවියෙන්
සමු ගැනෙනා…

සොඳුරුම දසුන් නැරඹීමට
කැමති දනා…
පඳුරුද ගස් ගහන වන තුල
සැරිසරණා…
කිඳුරන් සොයා මුහුදේ මුත්
ගොස් ගිලෙනා…
අඳුරුම කලෝ, ඥාතින්ගේ
දිවිම වෙනා…

තම දිවි පරදුවට තබමින්
සුව සොයනා…
කමකට නැති අයද දැක ඇත අප සොඳිනා…
පමණම දැන සතුට සෙවුවට කම් නැතිනා…
දමනයක⁣ලෝ සිත් නිතරම
දිවි දිනනා…