ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සොඳුරු උදයක්

සොඳුරු උදයක්

මානෙල් රණවීර
2023-October

රෑ තරු ගොන්න නිදියයි සඳ ළග සැපට
පා මදහාස හිරු ඇවිදින් මුදු ලෙසට
කී කිචිබිචියෙ රැදුනයි තාලය සොඳට
මා කැදවන්න නුබෙ නිල් සේලය යටට

තුරු මත පිපුණු මල පිදුවයි පෙම හිරුට
කදු වෙරගන්නේ සිපගන්නද වළා පට
පිනි අහුලන්න ඔබ ආවොත් උදේකට
මුතු පලදන්න හැකි වෙයි ගෙල පුරා මට

සුදු අපි යමුද මේ මග අත්වැල් අල්ලා
පිනි අතුරාන තණපත් ඇත මග බලලා
මුව සිපගන්න ආසයි හිරු ඇස් වහලා
මුළු නිල් අහස දන්නව ඔබ මගෙ කියලා