ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සෙනෙහෙ හැඟුමන්

සෙනෙහෙ හැඟුමන්

රංජනී කොස්තා - වෙන්නප්පුව
2024-July

දෑසේ ඉඟිය දුටුමානෙම මන පිරුව
පෑවේ සෙනෙහෙ හැඟුමන් හද ගොළු කෙරුව
නාදේ වැයෙන සත්සරයටසම කෙරුව
ඈඳි ගත්තෙ හිතපතුලෙම පින් පිරුව

උකුලෙම ලෙලෙන පැන් කළයේ තාලයට
පතුලෙම ගිහින් රඟදෙනවා ආලයට
නලවන බැලුම් හෙලනාවිට කෝලයට
ඉන්නට හිතෙනවා ලංවී මානයට

දඟ කෙහෙරැල් නලියනවිට මුහුනපුරා
එනවනෙ පවන සමගින් රිසි තරඟ අරා
ඈතින් හිඳ බලමි මුවඟේ හැඟුම නුරා
සියොලඟ සැලෙනවා නිතිදින පවුරු ඉරා

පන්සල් යද්දි ලන්ද දිගේ ඇසිල්ලේ
හිරුදෙන කැලුම් රන් පරදයි සඳැල්ලේ
ඉන්නද ලඟින් තනිරැක දිවි තොටිල්ලේ
ගෙපැලට වඩිනතුරු සඳකැන් නිදැල්ලේ

හිත ඉඩ තියෙනවා ඇතුලට එනවානම්
විඳිනට දිවිය සතුටක් ගෙන දෙනවානම්
නිවුමට කදිම අරණකි සුව වෙනවානම්
දුරහිඳ බලන්නද පෙරමග යනවානම්