ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සෙනෙහස…

සෙනෙහස…

ශාමලී ගමගේ
2022-December

සඳසේ ඇවිදින් මිදුම අතරින්..
නුඹගේ රුව මම දකිනෙමි සතුටින්..
ඉඳහිට රළුවී හොරැහින් බලමින්.
දවසේ ඔබ හඩ කළඹයි සිත දැන්..

කිරි පොද වැස්සේ රඟනා රැගුමන්..
දකිනෙමි සුළඟත් මුනිවත රකිමින්..
වැටෙනා පිනිකැට දකිනා රිසියෙන්..
හිනැහී ආවෙමි තුරැලට මම දැන්..

නැවතී බැලුවත් වැහි බිඳු අතරින්..
දුටුවේ නුඹේ රුව මා දෙස බලමින්..
දෙනුවන් අග හිඳ ඉඟිකර සොයමින්..
පැතුවේ නුඹමයි උණුසුම ලබමින්..

2022/11/26