ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සෙනසුරු පෙම් බැන්ද වන්නියේ දෝණි

සෙනසුරු පෙම් බැන්ද වන්නියේ දෝණි

විමල් ඇම්. ගමගේ
2022-December

නුඹමිණි කිරණ – ගත ඇති වරුණ
ලොබ බඳිමින – සොරෙන්ම ගෙන
නල කුමරු – ගිණිසිළු පිඹ
නෙතේ කැළුම් – උරා බොමින
පුර පොහොයත් කළුවර වෙන
රූ රිසියක් ඇයට දෙමින
සවියක් නැති පරඬැල මෙන
සරණෙට නිසි කල පැමිණුන

නැහැරුම් වී රූ සොබාව
උදහස් වී මල්සරාව
නොබලා දෝණිගෙ දිහාව
යන්න යනව හොර හොරාම

පෙට්ටගමක තියා කැටෙත්
පණමක් නෑ ඉතුරු වෙලා
අප්පච්චියි අම්මණ්ඩියි
මුදලාලිට සින්න වෙලා
දෑවැද්දට ඉල්ලන දේ
පැළේ නැතේ පොඳි බැඳලා
අනංගයා පැන යනවා
දෝණිගෙ වත්කම දැකලා