ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සෙත් කවි වුණේ මාපිය හෙළ බැල්මෙන්

සෙත් කවි වුණේ මාපිය හෙළ බැල්මෙන්

අමර ගුණසේකර - Marne la Valée ප්‍රංශය
2022-October

රැකුණේ කැණිමඩල මවිපිය සෙනෙහස හන්දා
සැනසුම ගෙන ආවෙ නිවසේ බුදුවරු දෙන්නා
සෙනෙහස පිරුණු හදවත දරුවන් රන්දා
සමනළ කන්ද වූවා දරණ සිවු මහ ගංගා

වඩින්නත් කළින් හිරු දෙවි අප ලොවට
නිමවී සිනාසෙයි කළ දවසේ මෙහෙය
කුස පුරවන පිළිසිඳ ගත් දා සිටය
දෙනෙතට ගලාඑන්නේ හද පිරි සෙනෙහස කැටය

ඇත්නම් බඳුන් පුරවා හැද රසැති බොජුන්
ගලා බසියි උතුරා ගෙණ සතුට හදින්
ග්‍රහ දොස් අපල උවදුරු දොම්නස් ආවොත්
සෙත්කවි වුණේ මාපිය හෙළනා බැමන්

අමර ගුණසේකර ප්‍රංශයේMurne la Valee ප්‍රදේශයේ