ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුහුරු මා

සුහුරු මා

ලක්ෂ්මි පෙරේරා - ලන්ඩනය
2024-June

අනූ දසක යේ බටහිර උපන් දිනේ
හයේ හතරෙ මුහුනක් ඇත අදට අනේ
කයේ පැතලි කම තවමත් රැකුනානේ
අතේ පහස කෙනෙකුගෙ මට දැනෙයි සෙනේ

මුලු ලෝකයම සඟවාගත් පොඩි මෙ මට
අඩු නැහැ ලැබෙන පැසසුම් ගැරහුම් දිනට
වැදුනම පොලොවෙ ගැසුවිට ටයිලය මතට
කුඩුවෙයි එහෙත් සැත්කම් ගෙනදෙයි සතුට

නලවා ගන්න බැරි පොඩිවුන් නලවන්නම්
කවා ගන්න බත කාටුන් පෙන්වම්නම්
පෙම්පත අරින්නට whatsapp මං දෙන්නම්
නොදන් දෙයක් google කියලා දෙන්නම්

දුකයි මා නිසා සිදුවන නැස්පැති ය
තැපැල් කරුට, සිනමාවට වැඩ හිඟය
දරු මවපියන් පිලිසඳරේ දැන් අඩුය
කාමර විදුලි බිල නැග දෙන හෙන පොදිය

නොමැකෙන සාක්කිය මා ලඟ රැකගනනේ
හොර මැරකම් ඇල්ලීමට සෑහෙන්නේ
ගත් චායා photoshop කරමින්නේ
වංචා ක්‍රියා උපදින්නට දිරිදෙන්නේ

බන පදයක් ඇසුමින් හිත සනසන්ට
යන්නට නොහැකි රටකට ඔබ ගෙනයන්ට
මිතුරු මිතුරියන් සමඟින් හිනැහෙන්ට
හැකිය, සුහුරු මට ඔබ හට ලං වෙන්ට.

කපටි දනන් හට දෙන වාසිය පිහිට
ඉක්මනු හැකිය නුවනින් වැඩ කරොත් හෙට
පිහියෙන් ගෙල බිඳීමට/ අඹයක් කපන්නට
හැකිමෙන් මටත් හැක, රිසි ලෙස හැසිරෙන්ට