ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුසුමක අවසන

සුසුමක අවසන

චරිත් හිරිපිටිය - ර/ඇඹි/ශ්‍රී බෝධිරාජ විද්‍යාලය
2024-February

අත් පාවල දැවටෙමිනි
සෙවනේ හැදුණේ
පුංචි දෙතටු සැලෙන විටයි
සුරතල් මැවුණේ
ගැයුම්වලින් මා දෙසවන්
නිති පිරුණේ
සියොළග හිමිඳිනි ලොව්
අරුණලු පෙනුණේ…

දැඩි වූ නිසයි නුඹටම
වහලක් තැනුණේ
නෑ එහෙත් මට එහි
සතුටක් දැනුණේ
ඔබ මොබ ඇවිදිමින්
සිටි නුඹ කෙළි පිටියේ
නුඹෙ දැඟලිලි කිමැයි
සැනෙකින් මගහැරුනේ…

විකසිත වෙමින් තිබු
කුසුමක සුගඳ,
චණ්ඩ සුළග ! කිම ගෙන ගියෙ එය
රැගෙන?,
නටුවෙන් ගිලිහී ඇති බැව්
පුවතකි කටොර,
මැවි මැවි පෙනෙයි වී ගිය හැටි
කැකුලක් මිලින..!

Photo; Kristine Weilert