ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුව යහනක්

සුව යහනක්

සුනිල් පෙරේරා - ලින්කන්ෂයර් - එංගලන්තය
2024-April

පැදුරක් රෙදි කඩමල්ල ක්
එලාපු පත්තර පිටුව ක්
කාඩ් බෝඩ් පෙට්ටි ගොඩ ක්
කඩ අගුවත් මට යහන ක්

අහස් විමනෙ රෑ හඳ ත රු
පායන දවසක් එනතු රු
හැම රැයකම නසන අඳු රු
පාරෙ කණුවෙ එළියයි හු රු

සීතල පොදි ලඟට ඇවි ත්
අත පය වක ගසයි තව ත්
බිමට වැටෙන වැහි බිඳුව ත්
පාරෙන් පැන එයි ලඟට ත්

මුර කරුවා ගොර අදි නා
හඬ කුටියෙන් යළි ඇසෙ නා
සැනසුම මදකට දැනෙ නා
පමණින් නින්දක් ලැබෙ නා

වතුර බාල්දියක් අර න්
නාවන්නට එන්න කලි න්
අකුලා ගෙන යහන සෙමෙ න්
පිටවෙමි උදයෙම අගුවෙ න්