ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

සුවපත් වේවා!

සුවපත් වේවා!

ඩබ්ලිව්. කේ. සරත් විමලසිරි
2021-February

ගමේ විහාරෙට මේ
දිනවල අඩුවක්
පුන්පෝ දවසෙත්
සිල් ගත්තෝ
ලෝක වසන්ගතයෙන්
බේරෙන්නටදෝ
නොදන්නෙමිය
බුදුහාමුදුරුවනේ

පේළි පේළි සැදි
උවැසි උවැසියෝ
අද නම් රජමහ වෙහෙර වලත්
මහ මෙව්නාවෙත්
මහ දන මොරදෙති
පුරුදු ලෙසින්
සතර පෝය ටද
සතර දෙසේ
එදා සුගත හිමි
දෙසා වදාහළ
රතන සුතුර මහා
පුන්‍ය බෙලෙන්
විශාලාව සුවපත් වූවා සේ
මේ මුළු විස්වයේ
සත්වග එකසේ
ගතින් සිතින්
සුවපත් වේවා !